• baner
 • baner

Polityka prywatności

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma Piszczek F.P.H.U. z siedzibą 33-311 Dąbrowa 289, informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę Piszczek F.P.H.U.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma Piszczek F.P.H.U. z siedzibą 33-311 Dąbrowa 289, informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę Piszczek F.P.H.U.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Piszczek F.P.H.U. z siedzibą w 33-311 Dąbrowa 289.
 2. Firma Piszczek F.P.H.U. wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email biuro@piszczek.com.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu kierowanie do Państwa informacji oraz dokumentów księgowych w związku ze świadczonymi usługami,
  2. w celu kierowania do Państwa treści informacyjnych oraz marketingowych jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy Piszczek F.P.H.U. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy Piszczek F.P.H.U. polega na przesyłaniu do Państwa treści marketingowych w okresie świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną lub pocztą
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie Piszczek F.P.H.U. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy Piszczek F.P.H.U. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy Piszczek F.P.H.U. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Piszczek F.P.H.U. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy Piszczek F.P.H.U.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych oraz IT,
  2. podmioty świadczące na rzecz firmy Piszczek F.P.H.U. usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  5. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Firma Piszczek F.P.H.U. nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną,
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez firmę Piszczek F.P.H.U. treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
  4. w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną
  5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Państwa dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firma Piszczek F.P.H.U. prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ( 33-311 Dąbrowa 289 ) lub elektronicznej (wiadomość e-mail na adres biuro@piszczek.com.pl).
 9. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez firmę Piszczek F.P.H.U. jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.
 12. Każdemu odwiedzającemu niniejszą stronę może zostać przypisany nr User-ID w ramach Google Analytics oraz Google adWords. Państwa dane w tym zakresie mogą zostać dalej przetwarzane przez firmę GOOGLE IRELAND LIMITED, Adres: 1ST & 2ND FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET ,DUBLIN 4.

Doświadczenie

Przez wiele lat działalności, zdobyliśmy cenne doświadczenie, które dzisiaj procentuje wysoką jakością wykonywanych przez nas produktówi świadczonych usług.

Profesjonalizm

Dokładamy wszelkich starań aby poziom naszej oferty stał na najwyższym poziomi, począwszy od obsługi klienta, przez produkty, po serwis i obsługę po sprzedażową.

Kompleksowość

Stawiamy na ciągły rozwój i podnoszenie naszych kwalifikacji, dlatego nasza oferta ciągle ewoluuje, w kierunku jaki wyznaczają nam krajowi i zagraniczni klienci.

Piszczek F.P.H.U.

Zobacz większą mapkę